ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ АКЦІОНЕРІВ ПрАТ "САД" ВІД 16.04.2021 р.

ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ  АКЦІОНЕРІВ ПрАТ "САД"  ВІД  16.04.2021 р.

На виконання вимог  п. 4 ст.35  Закону України  «Про акціонері товариства»  Приватне  акціонерне товариство "САД(Товариство)  повідомляє наступне:  

Згідно з переліком акціонерів, які мають  ПРАВО НА УЧАСТЬ У ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  17.04.2021 р.,  складеним Центральним  депозитарієм станом на 13.04.2021 року:  Загальна кількість  акцій Товариства 15 701 (п’ятнадцять тисяч сімсот одна) штука. Кількість голосуючих акцій  15 698 (п’ятнадцять тисяч   шістсот  дев’яносто  вісім) штук.

                                                       

Директор ПрАТ "САД".