ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ АКЦІОНЕРІВ ПрАТ "САД" ВІД 17.04.2020 р.

ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ АКЦІОНЕРІВ ПрАТ "САД" ВІД 17.04.2020 р.

На виконання вимог п. 4 ст.35 Закону України «Про акціонері товариства» Приватне акціонерне товариство "САД(Товариство) повідомляє наступне:

Згідно з переліком акціонерів, які мають ПРАВО НА УЧАСТЬ У ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 18.04.2020 р., складеним Центральним депозитарієм станом на 14.04.2020 року: Загальна кількість акцій Товариства 15 701 (п’ятнадцять тисяч сімсот одна) штука. Кількість голосуючих акцій 15 698 (п’ятнадцять тисяч   шістсот дев’яносто вісім) штук.

                                                      

Директор ПрАТ "САД".