Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

 

18.04.2020

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

№ 2

(вихідний реєстраційний номер електронного документа)

 

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із змінами).

 

директор

 

 

 

Сугак О.В.

(посада)

 

(підпис)

 

(прізвище та ініціали керівника)

 

 

 

 

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

 

І. Загальні відомості

 

1. Повне найменування емітента

            Приватне акціонерне товариство "Сад"

2. Організаційно-правова форма

            Приватне акціонерне товариство

3. Місцезнаходження

            42763, Сумська обл., с. Високе, Харківська, 28

4. Ідентифікаційний код юридичної особи

            00414701

5. Міжміський код та телефон, факс

            +380675422981, відсутній

6. Адреса електронної пошти

            Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

7. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку

            Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України", 21676262, 804, DR/00001/APA

 

ІІ. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

 

Повідомлення розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку

http://sad.okhtyrka.net/index.php/UA/informatsiya-dlya-aktsioneriv-prat-sad

18.04.2020

 

 

 

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

 

Дата вчинення дії

Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження)

Посада

Прізвище, ім'я, по-батькові або повне найменування юридичної особи

Ідентифікаційний код юридичної особи

Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

18.04.2020

припинено повноваження

ревізор

Вакула Інна Вікторівна

2936912203

7,944907

Зміст інформації:

Припинено повноваження 18.04.2020 року Ревізора товариства Вакули Інни Вікторівни згідно рішення загальних зборів акціонерів ПрАТ "САД" (Протокол № 1 від 18.04.2020 року). Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Підстава закінчення 15.04.2017 р. трирічного терміну на який обиралася особа. На посаді ревізора Товариства перебуває з 19.04.2014. Володіє     часткою у статутному капіталі у розмірі 7.954907. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

18.04.2020

обрано

ревізор

Вакула Інна Вікторівна

2936912203

7,944907

Зміст інформації:

Обрано 18.04.2020 Ревізором товариства Вакулу Інну Вікторівну згідно рішення загальних зборів акціонерів ПрАТ "САД" (Протокол № 1 від 18.04.2020 року). Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.   Володіє     часткою у статутному капіталі у розмірі 7.954907.     На посаду обрана строком на п'ять років з 18 квітня 2020 року по 18 квітня 2025 року. Протягом останніх 5 років Вакула Інна Вікторівна перебувала на посаді Ревізора ПрАТ "САД", члена ревізійної комісії ПрАТ "Охтирський м'ясокомбінат" (код ЄДРПОУ 00444010 місцезнаходження: 42700,   Сумська область, м. Охтирка, вул. Грибоєдова, 27), директора ТОВ "Мелба" (код ЄДРПОУ 23296977, місцезнаходження: 42700, Сумська обл., місто Охтирка, вулиця Ярославського, будинок 17А.) та голови фермерського господарства ФГ "ВАКУЛА І.В." (код ЄДРПОУ 38043758, місцезнаходження: 42830, Сумська обл., Великописарівський район, смт Кириківка, вулиця Правдинська, будинок 1).

Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

 

18.04.2020

припинено повноваження

директор

Сугак Олексій Вікторович

3017606797

0

Зміст інформації:

Припинено повноваження 18.04.2020 року Директора Товариства Сугака Олексія Вікторовича, згідно рішення загальних зборів акціонерів ПрАТ "САД"   (Протокол № 1 від 18.04.2020 року). Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Підстава закінчення 15.04.2017 р. трирічного терміну на який обиралася особа. На посаді директора ПрАТ "САД" перебуває   з травня 2010 року. Часткою у статутному капіталі не володіє.

Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

 

18.04.2020

обрано

директор

Сугак Олексій Вікторович

3017606797

0

Зміст інформації:

Обрано 18.04.2020 на посаду Директора Товариства Сугака Олексія Вікторовича згідно рішення загальних зборів акціонерів ПрАТ "САД" (Протокол № 1 від 18.04.2020 року). Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Особу обрано на посаду директора на невизначений термін, до переобрання загальними зборами акціонерів. Часткою у статутному капіталі Товариства не володіє. Протягом останніх 5 років Сугак Олексій Вікторович перебував на посаді директора ПрАТ "САД", члена Наглядової ради ПрАТ "Охтирський м'ясокомбінат" (код ЄДРПОУ 00444010 місцезнаходження: 42700,     Сумська область, м. Охтирка, вул. Грибоєдова, 27), директора ТОВ "ЗОРЯ 2014" (код ЄДРПОУ   02137312 місцезнаходження: 42700 Сумська область, м. Охтирка,   вул. 8 Березня, буд. 42) та директора ТОВ "КИРИКІВСЬКЕ" (код ЄДРПОУ 34205529 місцезнаходження: 42830, Сумська обл., Великописарівський район, селище міського типу Кириківка, вулиця Правдинська, будинок 1). Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має